การเพาะเห็ดโคนน้อยด้วยเชื้อผงแบบแห้ง


1.ต้มน้ำสำหรับแช่ฟาง มีส่วนผสมดังนี้

            -น้ำ                              100      ลิตร

            -กากน้ำตาล                 1          กก.

            -ปุ๋ยยูเรีย                       1          กก.

            -รำละเอียด                   1          กก.

            -ยิปซัม                         0.5       กก.

            -ภูไมค์                         0.5 กก.

            (ถ้าไม่มีภูไมค์/ยิปซัม ให้ใช้ปุ๋ยคอกแห้ง 1-2 กก.แทน)

มัดฟาง ให้มีความสูง ประมาณ 20-30 ซม.

2. ต้มให้เดือดให้ได้อุณภูมิประมาณ  80 – 90 องศา C
3. นำฟางลงไปแช่ ประมาณ 10-15 นาที ให้อิ่มน้ำ
4. ยกขึ้นให้น้ำไหลออกและเสด็จน้ำ

5. นำไปกองหมักไว้ 1 คืน  ห่อ/คลุมทับด้วยผ้าพลาสติก ให้มิดชิดป้องกันฟางแห้ง


6. รุ่งเช้า บรรจุฟางลงตะกร้า หรือทำมัด หรือขนฟางขึ้นชั้น 
7. นำเชื้อเห็ดละลายน้ำ 1 ซอง  ต่อน้ำ 10 ลิตร  (ทุก 10 ลิตร เติมเชื้อ 1 ซอง)

หมายเหตุ เชื้อ  1 ซอง  ใช้ได้ 3 มัดฟาง  ขึ้นอยู่กับว่า ต้องการให้เข้มข้นหรือเจือจาง

ลักษณะการเดินใยของเชื้อเห็ดโคนน้อยแบบผงแห้ง จะออกตัวช้านิดนึงครับ เนื่องจากตัวเชื้อเห็ดมีขนาเล็กกว่าเชื้อแบบปกติ  

เมื่อตั้งตัวได้แล้ว จะเห็ดเส้นใยเดินเต็มทั่วทั้งก้อน อย่างหนาแน่น  (กำลังเตรียมภาพมานำเสนอให้ชมนะครับ)

7  วันหลังจุ่มน้ำละลายเชื้อโคนน้อยแบบผง   จะสังเกตได้ว่าเส้นใยจะเดินค่อนข้างช้ากว่าปกติ เนื่องจากว่า เชื้อผงมีขนาดเล็ก ประกอบกับในช่วงที่ทดลองเพาะเป็นช่วต้นหนาว ซึ่งอุณหภูมิ ช่วงกลางวัน -กลางคืน ต่างกัน 10 องศา  แต่พบว่ามีการกระจายของเส้นใยเป็นไปอย่างทั่วถึง

8  วันหลังจุ่มน้ำละลายเชื้อโคนน้อยแบบผง

9  วันหลังจุ่มน้ำละลายเชื้อโคนน้อยแบบผง

10  วันหลังจุ่มน้ำละลายเชื้อโคนน้อยแบบผง